به وب سايت بورس تكنيكال خوش آمديد. در اين وب سايت مي توانيد اطلاعات 30 شركت بزرگ بورس تهران را مشاهده و دانلود نماييد

boursetechnicalweb@gmail.com                                       www.facebook.com/boursetechnical
سي شركت فعالتر بورس تهران
 30 شركت بزرگ بورس تهران
جايگاه نام شركت نماد كد بورس صورتهاي مالي و نسبتهاي مالي نمودار تكنيكي (تمام صفحه) تحليل بنيادي وضعيت
1 مخابرات ايران اخابر 642001 79 الي 92 970401    
12 13

www.tci.ir

تحليل نمودار970203

رشد قيمت سهم بعد از برخورد به مقاومت تاريخي 223 تومان متوقف شده است همچنين سهم در كانال كوتاه مدت آبي در حال حركت مي باشد. در صورت شكست خط پايين كانال احتمال ريزش سهم افزايش مي يابد. در حال حاضر بايد منتظر برخورد قيمت سهم به خط پايين كانال باشيم.

www.tci.ir

تحليل نمودار960729

سهم بعد از برخورد به مقاومت در عدد  200 تومان موفق شد آنرا شكسته و به حركت خود ادامه دهد. ميتوان به رشد قيمت تا حدود 225 تومان كه ركورد تاريخي سهم مي باشد اميدوار بود.

سه نمودار آخر

يك دو سه
2 پتروشيمي فجر بفجر 401102   970401    
22 23

www.fajrco.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
3 گسترش نفت و گاز پارسيان پارسان 241203   970401    
32 33

www.pogdc.com

تحليل نمودار970203

بعد از شكست مقاومت 200 توماني قيمت به سمت نقطه آزمون برگشت نموده و دوباره وارد كانال آبي شده است. و نشانه هايي مانند برخورد ميانگين هاي متحرك و RSI دال بر كاهش قيمت سهم وجود دارد.

www.pogdc.com

تحليل نمودار960729

نمودار سهم به اولين خط مقاومت  اول در محدوده 200 تومان نزديك مي گردد در صورت  شكست آن روند حركت سهم به سوي خط مقاومت دوم و قيمت 245 تومان آغاز مي شود.

www.pogdc.com

تحليل نمودار960428

بعد از برخورد با خط پايين كانال حركت سهم به سمت خط بالاي كانال در محدوده قيمت 200 تومان آغاز شده است به نظر مي رسد كه اولين مقاومت در اين عدد مي باشد در صورت شكستن آن مي توان انتظار افزايش قيمت سهم را داشت

سه نمودار آخر

يك دو سه
4 سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين تاپيكو 241194   970401    
42 43

www.tappico.com

تحليل نمودار970203

نمودار حركتي سهم همچنان در كانال 120 الي 180 تومان در حال حركت مي باشد.

سه نمودار آخر

يك دو سه
5 پتروشيمي جم جم 241163   970401    
52 53

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار970203

بعد از شكست خط مقاومت كانال و افزايش قيمت تا 1190 تومان به نظر مي رسد قيمت سهم روند اصلاحي دارد . خط بالاي كانال آبي اكنون به عنوان خط حمايتي ميتواند  از ريزش قيمت سهم  جلوگيري خواهد كرد.

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار960729

به نظر مي رسد نمودار سهم در يك كانال بلند مدت به روند صعودي خود ادامه مي دهد ميتوان به ادامه اين روند تا رسيدن به خط بالاي كانال اميدوار بود

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار960408

طي 2 سال گذشته قيمت سهم در يك ترند صعودي در حال افزايش بوده است از ابتداي سال 2017 نيز بصورت خنثي در يك بازه قيمتي كم در نوسان مي باشد.به نظر مي رسد قيمت سهم در حال استراحت مي باشد

سه نمودار آخر

يك دو سه
6 كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حكشتي 611001   970401    
62 63

www.irisl.net

تحليل نمودار970203

نمودار سهم همچنان به دنبال تشكيل سر و شانه مي باشد.

www.irisl.net

تحليل نمودار960729

با برخورد خطوط ميانگين متحرك و همچنين امكان تشكيل سر و شانه شواهد براي افزايش قيمت سهم بيش از پيش نمايان مي گردد. ميتوان انتظار افزايش قيمت تا 500 تومان در مرحله اول و در صورت استمرار تا حدود 600 تومان را داشت.

www.irisl.net

تحليل نمودار960601

ظاهرا بعد از يك دوره اصلاح قيمت سهم علائمي دال بر افزايش قيمت مشاهده مي شود مانند عبور rsi ازخط ميانه 50 و همچنين افزايش احتمال تلاقي ميانگين هاي متحرك . با كمي ريسك به نظر مي رسد امكان افزايش قيمت تا 620 تومان دور از دسترس نباشد

سه نمودار آخر

يك دو سه
7 سايپا خساپا 341005   970401    
72 73
 •  www.saipacorp.com

  تحليل نمودار970203

  در ادامه روند نزولي قيمت با برخورد به خط حمايت آبي احتمال كمي براي بازگشت بازار وجود دارد. در صورت شكست اين خط ريزش قيمت سهم تا 40 تومان دور از ذهن نيست.

   www.saipacorp.com

  تحليل نمودار960729

  نمودار سهم بعد از برخورد به خط حمايتي كانال علائمي دال بر ريزش از خود نشان ميدهد. مانند rsi كمتراز 50 . در هر صورت ورود به سهم در قيمت كمتر از 120 تومان پيشنهاد نمي گردد. زيرا ممكن است شاهد ريزش قيمت سهم باشيم

  سه نمودار آخر

  يك دو سه
8 ايران خودرو خودرو 341002   970401    
82 83

www.ikco.ir

تحليل نمودار970203

در روند نزولي قيمت سهم مقاومت كوچكي در عدد 244 تومان وجود دارد كه به نظر نمي رسد بتواند منجر به بازگشت قيمت گردد. احتمال ريزش تا قيمت 200 تومان وجود دارد.

www.ikco.ir

تحليل نمودار960729

نمودار بعد از برخورد به مقاومت بالايي كانال به داخل كانال ريزش كرده است. و در خط مرزي كانال قرار دارد ورود به سهم در قيمت كمتر از 272 تومان پيشنهاد نمي گردد زيرا ممكن است شاهد ريزش قيمت سهم باشيم

سه نمودار آخر

يك دو سه
9 گروه مپنا رمپنا 742101   970401    
92 93

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار970203

حركت سهم در دو كانال سبز و آبي همزمان ادامه دارد. در صورت شكست خط پايين كانال آبي اولين خط مقاومت در برابر ريزش سهم كانال سبز مي باشد.

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار960729

حركت سهم در كانال اصلي آبي رنگ همچنان ادامه دارد و در صورت شكست خط مقاومت كانال فرعي قرمز رنگ  ميتوان انتظار صعود قيمت تا محدوده 900 تومان را داشت. بعد از شكستن آن ميتوان براي ورود به بازار اقدام كرد

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار960622

مطابق تحليل هاي گذشته سهم در كانالي صعودي با شيب ملايم در حال حركت است به نظر مي رسد كه به خط مقاومت پايين كانال نزديك مي شود. در صورت بازگشت از اين خط انتظار افزايش قيمت تا محدوده 900 تومان مي رود.

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار960408

از سال 2014 قيمت سهم در كانالي صعودي با شيب كم در حال حركت مي باشد محدوده قيمت 650 تا 900 تومان در حال حاضر نيز كاهش قيمت تا خط پايين كانال و محدوده 650 تومان محتمل به نظر مي رسد

سه نمودار آخر

يك دو سه
10 پالايش نفت بندر عباس شبندر 232007   970401    
102 103

www.baorco.ir

تحليل نمودار970203

به نظر مي رسد قيمت سهم در محدوده 700 تومان در حال استراحت مي باشد. علائم مشخصي از كاهش قيمت سهم مشاهده نمي شود.

www.baorco.ir

تحليل نمودار960729

روند حركت سهم به سمت بالاي كانال همچنان ادامه دارد

www.baorco.ir

تحليل نمودار960601

كانال كوچك و كوتاه مدتي تشكيل شده است كه به نظر مي رسد قيمت سهام در حال نزديك شدن به خط مقاومت بالاي كانال مي باشد در صورت شكستن آن مي توان انتظار افزايش قيمت خوبي را در نظر داشت

سه نمودار آخر

يك دو سه
11 پتروشيمي پرديس شپديس 241204   970401    
112 113

www.paupc.ir

تحليل نمودار970203

بعد از برخورد به مقاومت بالاي كانال قيمت سهم روند اصلاحي در پيش گرفته است. به نظر مي رسد نمودار قيمت سهم به داخل كانال بازگشته است.

www.paupc.ir

تحليل نمودار960729

نمودار قيمت بعد از برخورد با قيمت 530 تومان در كانالي جديد روند افزايشي را آغاز نموده است ظاهرا هدف گذاري قيمت براي 850 تومان مي باشد. زمان مناسبي براي ورود به بازار مي باشد.

www.paupc.ir

تحليل نمودار960601

نمودار قيمت به پايين خط 630 سقوط كرد و در حال حاضر در پايين ترين قيمت تاريخ خود يعني حدود 534 تومان به سر مي برد براي حركت بعدي آن بايد همچنان منتظر ماند

سه نمودار آخر

يك دو سه
12 پالايش نفت اصفهان شپنا 232005   970401    
122 123

www.tci.ir

تحليل نمودار970203

به نظر مي رسد سهم درروند اصلاحي قرار دارد. در صورت برخورد هر سه ميانگين متحرك به سمت پايين احتمال كاهش قيمت سهم افزايش مي يابد.

www.tci.ir

تحليل نمودار960729

به نظر مي رسد قيمت سهم در بالاي كانال تثبيت شده است و بعد از برخورد به نقطه آزمون (فلش سبز)  دوباره مسير صعود را در پيش گرفته است . با كمي ريسك پذيري به نظر مي رسد زمان مناسبي براي ورود به بازار است.

www.tci.ir

تحليل نمودار960622

مطابق تحليل قبل سهم با موفقيت خط مقاومت بالاي كانال را شكسته و انتظار مي رود به رشد خود ادامه دهد

سه نمودار آخر

يك دو سه
13 پتروشيمي خارك شخارك 241106   970401    
132 133

www.khargpetrochemical.ir

تحليل نمودار970203

بعد از جهش خوب قيمت سهم اكنون در فاز استراحت مي باشد.

www.khargpetrochemical.ir

تحليل نمودار960729

نمودار سهم در يك كانال طولاني مدت صعودي در حال حركت است . آنچه كه نمودار ماهانه سهم نشان ميدهد امكان رشد قيمت تا حدود 1600 تومان نيز محتمل به نظر مي رسد.

سه نمودار آخر

يك دو سه
14 صنايع پتروشيمي خليج فارس فارس 241193   970401    
142 143

www.pgpic.ir

تحليل نمودار960729

قيمت سهم موفق به شكستن مقاومت 500 تومان شده است و هم اكنون در حال تثبيت قيمت در بالاي آن است. در صورت تداوم تثبيت قيمت امكان رشد تا خط مقاومت شماره 2 و حدود قيمت 580 تومان مي باشد. براي ورود به بازار قيمت 520 تومان ميتواند مناسب باشد.

www.pgpic.ir

تحليل نمودار960622

مطابق تحليل قبل سهم موفق گرديد كه خود را به مقاومت شماره 1 و محدوده 500 تومان برساند در صورت شكست آن احتمال افزايش قيمت سهم تا خط مقاومت شماره 2 و محدوده 578 تومان وجود دارد

www.pgpic.ir

تحليل نمودار960408

به نظر مي رسد بعد از شكستن مقاوت خط مورب آغاز افزايش قيمت سهم درحال شكل گيري باشد و در مرحله اول تا خط شماره 1 محدوده 500 تومان و در صورت شكستن اين مقاومت تا خط شماره 2 محدوده 578 تومان احتمال رشد قيمت افزايش يافته است

سه نمودار آخر

يك دو سه
15 فولاد خوزستان فخوز 271017   970401    
152 153

www.ksc.ir

تحليل نمودار970203

بعد از شكست مقاومت 460 تومان و افزايش قيمت تا 550 سهم در روند اصلاحي قرار دارد. امكان كاهش قيمت تا خط حمايت 460 وجود دارد.

www.ksc.ir

تحليل نمودار960601

نمودار به خوبي مقاومت 358 تومان را شكسته و انتظار مي رود با تكميل سرو شانه خود را به قيمت 463 تومان برساند

www.ksc.ir

تحليل نمودار960421

قيمت سهم روند مثبتي را آغاز كرده است و ظاهرا ريزش قيمت فعلا منتفي است اولين مقاومت در برابر حركت سهم در عدد 358 تومان مي باشد كه در صورت شكستن آن احتمال افزايش قيمت سهم وجود دارد.

سه نمودار آخر

يك دو سه
16 ملي صنايع مس ايران فملي 272011   970401    
162 163

www.nicico.com

تحليل نمودار970203

 بعد از رشد قيمت تا 280 تومان روند اصلاحي قيمت سهم شروع شده و امكان كاهش قيمت تا خط حمايت 220 تومان وجود دارد.

www.nicico.com

تحليل نمودار960622

 سهم موفق گرديد  سر و شانه را تكميل نمايد در حال حاضر امكان اصلاح قيمت وجود دارد در صورت شكستن مقاومت در عدد 240 تومان بايد منتظر رشد قيمت سهم باشيم

www.nicico.com

تحليل نمودار960601

حركت سهم براي تكميل سرو شانه و رسيدن به قيمت 240 تومان آغاز شده است .

سه نمودار آخر

يك دو سه
17 فولاد مباركه اصفهان فولاد 271016   970401    
172 173

www.msc.ir

تحليل نمودار970203

حركت سهم بعد از برخورد چند باره به مقاومت 300 تومان روند اصلاحي را آغاز نموده است. با توجه به روند RSI و حداقل سه نقطه برخورد به مقاومت 300 تومان امكان ريزش سهم افزايش يافته است.

www.msc.ir

تحليل نمودار960729

حركت سهم به سمت قيمت 210 تومان موفقيت آميز بوده است و ظاهرا همچنان پتانسيل شكستن اين مقاومت را نيز دارا مي باشد بعد از شكست اين قيمت امكان بازگشت به نقطه آزمون 210 وجود دارد.

www.msc.ir

تحليل نمودار960601

روند مثبت سهم همچنان ادامه داشته است و به نظر مي رسد هدف اوليه آن عدد 210 تومان باشد

سه نمودار آخر

يك دو سه
18 معدني و صنعتي چادرملو كچاد 131001   970401    
182 183

www.chadormalu.com

تحليل نمودار970203

به نظر مي رسد قيمت سهم به آرامي در حال افزايش مي باشد. RSI و ميانگين هاي متحرك علائم خوبي براي افزايش قيمت سهم نشان مي دهند.

سه نمودار آخر

يك دو سه
19 معدني و صنعتي گل و گهر كگل 131002   970401    
192 193

www.geg.ir

تحليل نمودار970203

نمودار بعد از رسيدن به خط مقاومت 2 در حال استراحت مي باشد .

www.geg.ir

تحليل نمودار960622

به نظر مي رسد سهم موفق شده است به اولين مقاومت در محدوده 280 تومان برسد در صورت شكستن آن مقصد بعدي عدد 360 تومان مي تواند باشد

www.geg.ir

تحليل نمودار960421

به نظر مي رسد نمودار سهم در يك كانال صعودي قرار گرفته باشد در صورت تداوم حركت سهم انتظار افزايش قيمت تا محدوده 300 تومان دور از ذهن نيست

سه نمودار آخر

يك دو سه
20 پتروشيمي مبين مبين 401101 970401    
  202 203

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار970203

سهم همچنان در حال حركت صعودي در كانال آبي مي باشد

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار960622

در ادامه حركت صعودي سهم موفق خط مقاومت كوتاه مدت در 370 تومان رابشكند و به نظر مي رسد مقصد بعدي آن خط بالايي كانال ودر محدوده 440 تومان باشد

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار960601

در ادامه حركت صعودي سهم در صورتيكه موفق شود خط مقاومت رسم شده را بشكند و در بالاي عدد 370 محل مناسبي براي ورود به بازار مي باشد.

سه نمودار آخر

يك دو سه
21 ارتباطات سيار ايران همراه 642051   970401    
212 213

www.mci.ir

تحليل نمودار960408

آخرين قيمت نمودار مربوط به 2013/08/18 مي باشد

سه نمودار آخر

يك دو سه
22 مديريت سرمايه گذاري اميد واميد 399904   970401    
222 223

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار970203

كانال بلند مدت ماهانه آبي محدوده حركت قيمت سهم را نشان مي دهد.

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار960729

بعد از برخورد سهم به سقف تاريخي خود و اصلاح قيمت نموادر در كانال آبي روند صعودي خود را طي مي كند بايد ديد بعد از برخورد به خط پايين كانال قيمت سهم بر مي گردد يا خير در صورت شكست خط حمايت پاييني كانال امكان ريزش سهم وجوددارد.

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار960408

قيمت سهم به سقف تاريخي خود نزديك شده است به نظر مي رسد روند اصلاح قيمت سهم بعد از برخورد به سقف قيمتي و در صورت شكسته نشدن آن شروع گردد

سه نمودار آخر

يك دو سه
23 گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانك ملي ايران) وبانك 399901   970401    
232 233

www.tmgic.ir

تحليل نمودار970203

به دليل شكست كانال در تاريخ 970202 و وضعيت RSI احتمال ريزش قيمت سهم تا محدوده خط بالاي كانال آبي افزايش يافته است .حدود قيمت 200 تومان.

www.tmgic.ir

تحليل نمودار960408

از ابتداي 2014 حركت در يك كانال صعودي شروع شده است در حال حاضر نيز قيمت سهم بعد از نزديك شدن به خط بالاي كانال كمي اصلاح قيمت انجام داده است امكان افزايش تا محدوده 230 تومان جهت  برخورد با خط بالاي كانال وجود دارد بعد از آن و در صورت عدم شكسته شدن خط شاهد حركت نمودار به سمت خط پايين كانال و كاهش قيمت خواهيم بود .

سه نمودار آخر

يك دو سه
24 بانك صادرات ايران وبصادر 651908   970401    
  242 243

www.bsi.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
25 بانك ملت وبملت 651906   970401    
  252 253

www.bankmellat.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
26 بانك پارسيان وپارس 651904   970401    
  262 263

www.parsian-bank.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
27 بانك پاسارگاد وپاسار 651911   970401    
  272 273

www.bpi.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
28 بانك تجارت وتجارت 651907   970401    
  282 283

www.tejaratbank.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
29 سرمايه گذاري غدير وغدير 399902   970401    
292 293

www.ghadir-group.com

تحليل نمودار970203

سهم همچنان در كانال آبي در حال حركت است. با تشكيل سر و شانه داخل كانال آبي و RSI احتمال كاهش قيمت سهم افزايش يافته است.

سه نمودار آخر

يك دو سه
30 سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ومعادن 131003   970401    
302 303

www.mmdic.ir

تحليل نمودار970203

خط بالاي كانال آبي به عنوان خط حمايتي عمل كرده و از ريزش قيمت سهم جلوگيري مي نمايد. در صورت شكست اين خط و ورود مجدد قيمت به كانال آبي احتمال ريزش قيمت افزايش مي يابد

www.mmdic.ir

تحليل نمودار960729

مطابق تحليل گذشته نمودار قيمت سهم به سمت خط بالاي كانال حركت و بعد از برخورد به آن روند اصلاح قيمت تا خط پايين كانال را در پيش گرفته است. براي افزايش قيمت سهم مي بايست خط مقاومت بالاي كانال شكسته شود.

www.mmdic.ir

تحليل نمودار960408

با توجه به برخورد نمودار به خط پايين كانال امكان ورود به بازار در محدوده 130 تومان و افزايش قيمت تا محدوده 165 تومان وجود دارد

سه نمودار آخر

يك دو سه
شاخص ها
تحليل شاخص شاخص كل - هفتگي-970401

تحليل شاخص كل

960729

بعد ازشكست مقاومت 89000 واحدي شاخص كل و افزايش آن تا 99600 واحد روند اصلاحي شاخص آغاز گرديد . در حال حاصر به نظر مي رسد شاخص در كانال نارنجي ترسيم شده حركت خواهد كرد و با تشكيل يك سرو شانه امكان ريزش سهم تا حدود 90000 وجود دارد. خط حمايت 90000 مهمترين مقاومت در برابر ريزش شاخص خواهد بود.

تحليل شاخص كل

960729

مطابف تحليل قبلي بايد گفت : شاخص همچنان به روند رشد خود ادامه مي دهد ظاهرا در ميان مدت عدد 90000 را هدف گذاري كرده است البته ممكن است در طي اين مدت اصلاحاتي انجام شود و گاهي حركت شاخص منفي گردد. به نظر مي رسد شاخص قصد دارد تا قبل از نتيجه گيري در مورد برجام ركورد تاريخي خود را بشكند

سه نمودار آخر

يك دو سه

 

تحليل شاخص شاخص كل - روزانه -970401

تحليل شاخص كل

970203

مانند نمودار هفتگي با افزايش احتمال ريزش شاخص مواجه هستيم.

تحليل شاخص كل

960817

در نمودار روزانه شاخص بايد گفت با برخورد آن به خط بالاي كانال امكان اصلاح كوتاه مدت شاخص وجود دارد ولي همچنان حركت شاخص در ميان مدت صعودي خواهد بود - در صورت شكست خط پايين كانال امكان برگشت شاخص افزايش خواهد يافت.

تحليل شاخص كل

960622

در تكميل تحليل هفتگي بايد گفت در نمودار روزنانه همچنان مي توان به رشد شاخص اميداور بود كما اينكه در 960625 نيز 159 واحد رشد كرده است.

سه نمودار آخر

يك دو سه

 

تحليل شاخص  شاخص 50 شركت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران-970401

سه نمودار آخر

يك دو سه
تحليل شاخص شاخص 30 شركت بزرگتر بورس اوراق بهادار تهران-970401

سه نمودار آخر

يك دو سه