به وب سايت بورس تكنيكال خوش آمديد. در اين وب سايت مي توانيد اطلاعات 30 شركت بزرگ بورس تهران را مشاهده و دانلود نماييد

boursetechnicalweb@gmail.com                                       www.facebook.com/boursetechnical
سي شركت فعالتر بورس تهران
 30 شركت بزرگ بورس تهران
جايگاه نام شركت نماد كد بورس صورتهاي مالي و نسبتهاي مالي نمودار تكنيكي (تمام صفحه) تحليل بنيادي وضعيت
1 مخابرات ايران اخابر 642001 79 الي 92 961101    
12 13

www.tci.ir

تحليل نمودار961101

با افزايش قيمت سهم موفق شد به ركورد تاريخي خود در عدد 225 تومان برسد اكنون چند هفته ايست كه در اين مقاومت متوقف شده است. به نظر مي رسد بايد منتظر حركت بعدي سهم بمانيم در صورت ريزش سهم خط پايين كانال كوتاه مدت آبي مي تواند خط حمايتي و در صورت افزايش قيمت خط بالاي كانال آبي ميتواند مقاومت باشد.

www.tci.ir

تحليل نمودار960729

سهم بعد از برخورد به مقاومت در عدد  200 تومان موفق شد آنرا شكسته و به حركت خود ادامه دهد. ميتوان به رشد قيمت تا حدود 225 تومان كه ركورد تاريخي سهم مي باشد اميدوار بود.

www.tci.ir

تحليل نمودار960601

با توجه به دو بار برخورد نمودار به مقاومت 205 تومان و همچنين شكستن خط حمايت كانال كوتاه مدت و تشكيل كانال كوتاه مدت نزولي، به نظر مي رسد شرايط براي كاهش قيمت سهم محيا شده باشد. هرچند احتمال رشد اندك سهم تا محدوده زير 200 تومان نيز وجود دارد.

 

2 پتروشيمي فجر بفجر 401102   ""    
22 23

www.fajrco.com

تحليل نمودار

 
3 گسترش نفت و گاز پارسيان پارسان 241203   ""    
32 33

www.pogdc.com

تحليل نمودار961101

بعد از شكستن خط مقاومت و چند هفته سكون در اين خط نمودار سهم موفق شده است از مقاومت عبور كرده و ظاهرا به رشد خود ادامه خواهد داد. همچنين خطوط MV و RSI حكايت از تداوم روند رشد قيمت دارند.

www.pogdc.com

تحليل نمودار960729

نمودار سهم به اولين خط مقاومت  اول در محدوده 200 تومان نزديك مي گردد در صورت  شكست آن روند حركت سهم به سوي خط مقاومت دوم و قيمت 245 تومان آغاز مي شود.

www.pogdc.com

تحليل نمودار960428

بعد از برخورد با خط پايين كانال حركت سهم به سمت خط بالاي كانال در محدوده قيمت 200 تومان آغاز شده است به نظر مي رسد كه اولين مقاومت در اين عدد مي باشد در صورت شكستن آن مي توان انتظار افزايش قيمت سهم را داشت
4 سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين تاپيكو 241194   ""    
42 43

www.tappico.com

تحليل نمودار961101

حركت سهم در كانال به ميانه خود رسيده است به نظر مي رسد سهم در مرحله اول قيمت 180 تومان را هدف گذاري كرده باشد. بايد منتظر بود و ديد كه آيا مي تواند خط مقاومت در اين عدد را بشكند يا خير
5 پتروشيمي جم جم 241163   ""    
52 53

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار961101

نمودار سهم همچنان در يك كانال بلند مدت به روند صعودي خود ادامه مي دهد در صورتيكه موفق شود خط مقاومت بالاي كانال را بشكند ميتوان انتظار داشت رشد قيمت سهم شتاب بيشتري بگيرد.

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار960729

به نظر مي رسد نمودار سهم در يك كانال بلند مدت به روند صعودي خود ادامه مي دهد ميتوان به ادامه اين روند تا رسيدن به خط بالاي كانال اميدوار بود

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار960408

طي 2 سال گذشته قيمت سهم در يك ترند صعودي در حال افزايش بوده است از ابتداي سال 2017 نيز بصورت خنثي در يك بازه قيمتي كم در نوسان مي باشد.به نظر مي رسد قيمت سهم در حال استراحت مي باشد
6 كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حكشتي 611001   ""    
62 63

www.irisl.net

تحليل نمودار961101

همچنان شواهدي بر تشكيل يك سرو شانه نمايان مي باشد . اما در صورت ريزش بيشتر مي توان انتظار داشت كه قيمت 310 تومان مقصد بعدي سهم مي باشد.

www.irisl.net

تحليل نمودار960729

با برخورد خطوط ميانگين متحرك و همچنين امكان تشكيل سر و شانه شواهد براي افزايش قيمت سهم بيش از پيش نمايان مي گردد. ميتوان انتظار افزايش قيمت تا 500 تومان در مرحله اول و در صورت استمرار تا حدود 600 تومان را داشت.

www.irisl.net

تحليل نمودار960601

ظاهرا بعد از يك دوره اصلاح قيمت سهم علائمي دال بر افزايش قيمت مشاهده مي شود مانند عبور rsi ازخط ميانه 50 و همچنين افزايش احتمال تلاقي ميانگين هاي متحرك . با كمي ريسك به نظر مي رسد امكان افزايش قيمت تا 620 تومان دور از دسترس نباشد
7 سايپا خساپا 341005   ""    
72 73
 •  www.saipacorp.com

  تحليل نمودار961101

  ظاهرا ريزش سهم بعد از شكستن خط حمايتي همچنان ادامه دارد. البته احتمال بازگشت سهم در عدد 75 تومان وجود خواهد داشت

   www.saipacorp.com

  تحليل نمودار960729

  نمودار سهم بعد از برخورد به خط حمايتي كانال علائمي دال بر ريزش از خود نشان ميدهد. مانند rsi كمتراز 50 . در هر صورت ورود به سهم در قيمت كمتر از 120 تومان پيشنهاد نمي گردد. زيرا ممكن است شاهد ريزش قيمت سهم باشيم

   

8 ايران خودرو خودرو 341002   ""    
82 83

www.ikco.ir

تحليل نمودار961101

نمودار سهم بعد از عبور از خط مقاومت 1 امكان رشد تا هدف بعدي يعني نقط شماره 2 و عدد 360 تومان را دارد.

www.ikco.ir

تحليل نمودار960729

نمودار بعد از برخورد به مقاومت بالايي كانال به داخل كانال ريزش كرده است. و در خط مرزي كانال قرار دارد ورود به سهم در قيمت كمتر از 272 تومان پيشنهاد نمي گردد زيرا ممكن است شاهد ريزش قيمت سهم باشيم

www.ikco.ir

تحليل نمودار960601

قيمت سهم در يك كانال نزولي در حال حركت است. به نظر مي رسد اين روند همچنان ادامه داشته باشد.
9 گروه مپنا رمپنا 742101   ""    
92 93

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار961101

نمودار سهم همچنان در محدوده 650 تا 900 تومان و دركانال بلند مدت درنوسان مي باشد.

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار960729

حركت سهم در كانال اصلي آبي رنگ همچنان ادامه دارد و در صورت شكست خط مقاومت كانال فرعي قرمز رنگ  ميتوان انتظار صعود قيمت تا محدوده 900 تومان را داشت. بعد از شكستن آن ميتوان براي ورود به بازار اقدام كرد

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار960622

مطابق تحليل هاي گذشته سهم در كانالي صعودي با شيب ملايم در حال حركت است به نظر مي رسد كه به خط مقاومت پايين كانال نزديك مي شود. در صورت بازگشت از اين خط انتظار افزايش قيمت تا محدوده 900 تومان مي رود.
10 پالايش نفت بندر عباس شبندر 232007   ""    
102 103

www.baorco.ir

تحليل نمودار961101

روند مثبت سهم با توجه به شكستن كانال كوتاه مدت و RSI و MV همچنان ادامه دارد به نظر مي رسد عدد 950 تومان هدف گذاري شده باشد.

www.baorco.ir

تحليل نمودار960729

روند حركت سهم به سمت بالاي كانال همچنان ادامه دارد

www.baorco.ir

تحليل نمودار960601

كانال كوچك و كوتاه مدتي تشكيل شده است كه به نظر مي رسد قيمت سهام در حال نزديك شدن به خط مقاومت بالاي كانال مي باشد در صورت شكستن آن مي توان انتظار افزايش قيمت خوبي را در نظر داشت
11 پتروشيمي پرديس شپديس 241204   ""    
112 113

www.paupc.ir

تحليل نمودار961101

با توجه به mv و rsi به نظر مي رسد سهم قادر خواهد بود به قيمت 800 تومان رسيده و از اين مقاومت عبور كند.

www.paupc.ir

تحليل نمودار960729

نمودار قيمت بعد از برخورد با قيمت 530 تومان در كانالي جديد روند افزايشي را آغاز نموده است ظاهرا هدف گذاري قيمت براي 850 تومان مي باشد. زمان مناسبي براي ورود به بازار مي باشد.

www.paupc.ir

تحليل نمودار960601

نمودار قيمت به پايين خط 630 سقوط كرد و در حال حاضر در پايين ترين قيمت تاريخ خود يعني حدود 534 تومان به سر مي برد براي حركت بعدي آن بايد همچنان منتظر ماند
12 پالايش نفت اصفهان شپنا 232005   ""    
122 123

www.tci.ir

تحليل نمودار961101

نمودار ماهانه سهم شروع يك حركت مناسب براي افزايش قيمت سهم را نشان مي دهد با در نظر گرفتن rsi و mv و عبور از مقاومت ها

www.tci.ir

تحليل نمودار960729

به نظر مي رسد قيمت سهم در بالاي كانال تثبيت شده است و بعد از برخورد به نقطه آزمون (فلش سبز)  دوباره مسير صعود را در پيش گرفته است . با كمي ريسك پذيري به نظر مي رسد زمان مناسبي براي ورود به بازار است.

www.tci.ir

تحليل نمودار960622

مطابق تحليل قبل سهم با موفقيت خط مقاومت بالاي كانال را شكسته و انتظار مي رود به رشد خود ادامه دهد

www.tci.ir

تحليل نمودار960601

درمحدوده كانال 230 تا 320 و در حال نزديك شدن به خط مقاومت بالاي كانال مي باشد براي ورود به بازار مي بايست منتظر شكسته شدن اين خط و تثبيت قيمت در بالاي آن باشيم
13 پتروشيمي خارك شخارك 241106   ""    
132 133

www.khargpetrochemical.ir

تحليل نمودار961101

قيمت سهم جهش هاي قيمتي بسيار مناسبي را طي دو ماه گذشته تجربه كرده است به نظر مي رسد كمي استراحت در حركت قيمت سهم اتفاق بي افتد.

www.khargpetrochemical.ir

تحليل نمودار960729

نمودار سهم در يك كانال طولاني مدت صعودي در حال حركت است . آنچه كه نمودار ماهانه سهم نشان ميدهد امكان رشد قيمت تا حدود 1600 تومان نيز محتمل به نظر مي رسد.
14 صنايع پتروشيمي خليج فارس فارس 241193   ""    
142 143

www.pgpic.ir

تحليل نمودار961101

قيمت سهم موفق شد به خط مقاومت در عدد 540 رسيده و آنرا بشكند هم اكنون در حال بازگشت به نقطه آزمون مي باشد. به نظر مي رسد بعد از تماس با محدوده نقطه آزمون دوباره به روند رشد خود ادامه دهد.

www.pgpic.ir

تحليل نمودار960729

قيمت سهم موفق به شكستن مقاومت 500 تومان شده است و هم اكنون در حال تثبيت قيمت در بالاي آن است. در صورت تداوم تثبيت قيمت امكان رشد تا خط مقاومت شماره 2 و حدود قيمت 580 تومان مي باشد. براي ورود به بازار قيمت 520 تومان ميتواند مناسب باشد.

www.pgpic.ir

تحليل نمودار960622

مطابق تحليل قبل سهم موفق گرديد كه خود را به مقاومت شماره 1 و محدوده 500 تومان برساند در صورت شكست آن احتمال افزايش قيمت سهم تا خط مقاومت شماره 2 و محدوده 578 تومان وجود دارد
15 فولاد خوزستان فخوز 271017   ""    
152 153

www.ksc.ir

تحليل نمودار961101

بعد از تكميل سر و شانه اكنون در بالاترين ركورد تاريخي خود قرار دارد . بايد كمي منتظر موند تا حركت بعدي سهم از اين نقطه شروع شود

www.ksc.ir

تحليل نمودار960601

نمودار به خوبي مقاومت 358 تومان را شكسته و انتظار مي رود با تكميل سرو شانه خود را به قيمت 463 تومان برساند

www.ksc.ir

تحليل نمودار960421

قيمت سهم روند مثبتي را آغاز كرده است و ظاهرا ريزش قيمت فعلا منتفي است اولين مقاومت در برابر حركت سهم در عدد 358 تومان مي باشد كه در صورت شكستن آن احتمال افزايش قيمت سهم وجود دارد.
16 ملي صنايع مس ايران فملي 272011   ""    
162 163

www.nicico.com

تحليل نمودار961101

با تكميل سرو شانه و گذر از مقاومت 5 ساله رشد قابل ملاحظه اي را در قيمت سهم شاهد هستيم . به نظر مي رسد رشد قيمت سهم با توجه به rsi و mv تداوم داشته باشد.

www.nicico.com

تحليل نمودار960622

 سهم موفق گرديد  سر و شانه را تكميل نمايد در حال حاضر امكان اصلاح قيمت وجود دارد در صورت شكستن مقاومت در عدد 240 تومان بايد منتظر رشد قيمت سهم باشيم

www.nicico.com

تحليل نمودار960601

حركت سهم براي تكميل سرو شانه و رسيدن به قيمت 240 تومان آغاز شده است .
17 فولاد مباركه اصفهان فولاد 271016   ""    
172 173

www.msc.ir

تحليل نمودار961101

علائم رشد قيمت سهم همچنان پابرجا مي باشند

www.msc.ir

تحليل نمودار960729

حركت سهم به سمت قيمت 210 تومان موفقيت آميز بوده است و ظاهرا همچنان پتانسيل شكستن اين مقاومت را نيز دارا مي باشد بعد از شكست اين قيمت امكان بازگشت به نقطه آزمون 210 وجود دارد.

www.msc.ir

تحليل نمودار960601

روند مثبت سهم همچنان ادامه داشته است و به نظر مي رسد هدف اوليه آن عدد 210 تومان باشد

www.msc.ir

تحليل نمودار960421

به نظر مي رسد سهم توانسته است مقاومت در عدد 146 تومان را بشكند در صورت تداوم آن طي هفته جاري روند مثبتي از حركت سهم را شاهد خواهيم بود
18 معدني و صنعتي چادرملو كچاد 131001   ""    
182 183

www.chadormalu.com

تحليل نمودار961101

به نظر مي رسد سهم حركت خوبي را جهت افزايش قيمت شروع كرده باشد علائمي مانند rsi  و ma . به نظر مي رسد زمان مناسبي براي ورود به سهم مي باشد.
19 معدني و صنعتي گل و گهر كگل 131002   ""    
192 193

www.geg.ir

تحليل نمودار961101

قيمت سهم به مقصد دوم خود يعني قيمت 360 تومان رسيده است كه مقاومت بلند مدت نيز مي باشد. در مورد حركت بعدي سهم بايد منتظر بود.

www.geg.ir

تحليل نمودار960622

به نظر مي رسد سهم موفق شده است به اولين مقاومت در محدوده 280 تومان برسد در صورت شكستن آن مقصد بعدي عدد 360 تومان مي تواند باشد

www.geg.ir

تحليل نمودار960421

به نظر مي رسد نمودار سهم در يك كانال صعودي قرار گرفته باشد در صورت تداوم حركت سهم انتظار افزايش قيمت تا محدوده 300 تومان دور از ذهن نيست
20 پتروشيمي مبين مبين 401101 ""    
  202 203

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار961101

قيمت سهم به خط بالاي كانال رسيده و در صورت شكستن آن روند مثبت سهم شتاب بيشتري مي گيرد

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار960622

در ادامه حركت صعودي سهم موفق خط مقاومت كوتاه مدت در 370 تومان رابشكند و به نظر مي رسد مقصد بعدي آن خط بالايي كانال ودر محدوده 440 تومان باشد

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار960601

در ادامه حركت صعودي سهم در صورتيكه موفق شود خط مقاومت رسم شده را بشكند و در بالاي عدد 370 محل مناسبي براي ورود به بازار مي باشد.

 

21 ارتباطات سيار ايران همراه 642051   ""    
212 213

www.mci.ir

تحليل نمودار960408

آخرين قيمت نمودار مربوط به 2013/08/18 مي باشد
22 مديريت سرمايه گذاري اميد واميد 399904   ""    
222 223

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار961101

بعد از عبور از مقاومت 187 تومان و همچنين گذشتن از خط بالاي كانال قيمت سهم به نقطه آزمون برگشته و در حال حاضر به نظر مي رسد احتمال افزايش قيمت سهم بيشتر شده باشد.

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار960729

بعد از برخورد سهم به سقف تاريخي خود و اصلاح قيمت نموادر در كانال آبي روند صعودي خود را طي مي كند بايد ديد بعد از برخورد به خط پايين كانال قيمت سهم بر مي گردد يا خير در صورت شكست خط حمايت پاييني كانال امكان ريزش سهم وجوددارد.

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار960408

قيمت سهم به سقف تاريخي خود نزديك شده است به نظر مي رسد روند اصلاح قيمت سهم بعد از برخورد به سقف قيمتي و در صورت شكسته نشدن آن شروع گردد
23 گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانك ملي ايران) وبانك 399901   ""    
232 233

www.tmgic.ir

تحليل نمودار961101

قيمت سهم ضمن حركت در كانال كوتاه مدت از خط بالاي كانال بلند مدت آبي گذشته و به نظر مي رسد كانال كوتاه مدت مسير جديد سهم در يك روند صعودي مي باشد

www.tmgic.ir

تحليل نمودار960408

از ابتداي 2014 حركت در يك كانال صعودي شروع شده است در حال حاضر نيز قيمت سهم بعد از نزديك شدن به خط بالاي كانال كمي اصلاح قيمت انجام داده است امكان افزايش تا محدوده 230 تومان جهت  برخورد با خط بالاي كانال وجود دارد بعد از آن و در صورت عدم شكسته شدن خط شاهد حركت نمودار به سمت خط پايين كانال و كاهش قيمت خواهيم بود .
24 بانك صادرات ايران وبصادر 651908   ""    
  242 243

www.bsi.ir

تحليل نمودار960408

آخرين اطلاعات نمودار مربوط به 2016/07/19 مي باشد
25 بانك ملت وبملت 651906   ""    
  252 253

www.bankmellat.ir

تحليل نمودار961101

علائمي از روند مثبت سهم مشاهده مي شود rsi و ma
26 بانك پارسيان وپارس 651904   ""    
  262 263

www.parsian-bank.ir

تحليل نمودار

 
27 بانك پاسارگاد وپاسار 651911   ""    
  272 273

www.bpi.ir

تحليل نمودار

 
28 بانك تجارت وتجارت 651907   ""    
  282 283

www.tejaratbank.ir

تحليل نمودار961101

علائمي از روند مثبت سهم مشاهده مي شود rsi و ma
29 سرمايه گذاري غدير وغدير 399902   ""    
292 293

www.ghadir-group.com

تحليل نمودار961101

علائمي از روند مثبت سهم مشاهده مي شود rsi و ma
30 سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ومعادن 131003   ""    
302 303

www.mmdic.ir

تحليل نمودار961101

بعد از شكستن مقاومت بالاي كانال و همچنين بازگشت به نقطه آزمون در يك فاز استراحت به نظر مي رسد سهم رسيد به عدد 240 تومان را هدف گزاري كرده باشد

www.mmdic.ir

تحليل نمودار960729

مطابق تحليل گذشته نمودار قيمت سهم به سمت خط بالاي كانال حركت و بعد از برخورد به آن روند اصلاح قيمت تا خط پايين كانال را در پيش گرفته است. براي افزايش قيمت سهم مي بايست خط مقاومت بالاي كانال شكسته شود.

www.mmdic.ir

تحليل نمودار960408

با توجه به برخورد نمودار به خط پايين كانال امكان ورود به بازار در محدوده 130 تومان و افزايش قيمت تا محدوده 165 تومان وجود دارد
شاخص ها
تحليل شاخص شاخص كل - هفتگي-961101

خط آبي مقاومت كوتاه مدت
خط قرمز حمايت كوتاه مدت خط نارنجي ترند 5 ساله بازار

تحليل شاخص كل

961101

بالاخره بعد از 4 سال شاخص توانست ركورد تاريخي خود در عدد 90 هزار را بشكند. علائم تكنيكي از ادامه روند مثبت شاخص حكايت دارد. البته ممكن است در اين روند مراحل استراحت شاخص و حركت نزولي محتمل به نظر مي رسد. عدد 100000 مي تواند به عنوان يك شاخص هدف كوتاه مدت شاخص در نظر گرفته شود. لازم به ذكر است خط ترند بلند مدت نارنجي حمايت مناسبي براي جلوگيري از ريزش شاخص مي باشد.

تحليل شاخص كل

960729

مطابف تحليل قبلي بايد گفت : شاخص همچنان به روند رشد خود ادامه مي دهد ظاهرا در ميان مدت عدد 90000 را هدف گذاري كرده است البته ممكن است در طي اين مدت اصلاحاتي انجام شود و گاهي حركت شاخص منفي گردد. به نظر مي رسد شاخص قصد دارد تا قبل از نتيجه گيري در مورد برجام ركورد تاريخي خود را بشكند

 

تحليل شاخص شاخص كل - روزانه -961101

تحليل شاخص كل

961101

در نمودار روزانه نيز شاخص علائم مثبتي براي رشد نشان مي دهد.و در كوتاه مدت عدد 95500 ميتواند نقطه حمايتي مناسبي باشد

تحليل شاخص كل

960817

در نمودار روزانه شاخص بايد گفت با برخورد آن به خط بالاي كانال امكان اصلاح كوتاه مدت شاخص وجود دارد ولي همچنان حركت شاخص در ميان مدت صعودي خواهد بود - در صورت شكست خط پايين كانال امكان برگشت شاخص افزايش خواهد يافت.

 

 

تحليل شاخص  شاخص 50 شركت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران-961101
 
تحليل شاخص شاخص 30 شركت بزرگتر بورس اوراق بهادار تهران-961101